ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ

ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΛΑΙΑ - ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. Β΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ: 3-6 Ιουνίου 1951. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, Αθήνα 1951. 10€
 
2. Γ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ "Χριστιανισμός και σύγχρονος ελληνική παιδεία" : 1 - 3 Ιουνίου 1963. Αθήνα 1963. 10€
 
3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ: (Εσχατολογία και μυστικοπάθεια). Αγουρίδου Σάββα. Εκδόσεις Πουρνάρα. Θεσσαλονίκη 1964. 13€ 
 
4. Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Αγουρίδου Σάββα. Θεσσαλονίκη 1963. 8 € 
5. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ. Δημητρίου Κωτσάκη. Α΄ έκδοση. Αθήνα 1953. 13€
6. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ. Δημητρίου Κωτσάκη. Β΄ έκδοση. Αθήνα 1957. 8
7. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ. Θεοδωρακόπουλου Ιωάννη. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αθήνα 1949. 20€
8. ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΩΝ ΣΙΝΑΪΤΩΝ. Σάκκου Στεργίου. Θεσσαλονίκη 1964. 18 €
9. Η ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου την 28ην Οκτωβρίου 1950. Τωμαδάκη Νικολάου. Αθήνα 1951. 6 €
10. ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Απ' αρχής μέχρι 1930: Έκ των καταλοίπων του συγγραφέως. Καλλινίκου Κωνσταντίνου. Αθήνα 1958. 23 €
11. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΝ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑΝ: το ακατάληπτον του Θεού και η δυνατότης γνώσεως αυτού. Νησιώτη Νικολάου. Αθήνα 1965. 18€
12. Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: αναμνήσεις και εντυπώσεις από την κατοχήν της νήσου Σάμου και την Μέσην Ανατολήν. Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου. Εκδόσεις Αστήρ. Αθήνα 1948. 7€
13. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. Παναγιώτου Μπρατσιώτου. Αθήνα 1933. 6€
14. Ο ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. Β΄ ΄Εκδοσις, βελτιωμένη και επηυξημένη. Πιέριου Αναστασίου. Ελληνική Χρηστοπολιτεία. Αθήνα 1968. 20€
15. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ, ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ. Πιέριου Αναστασίου. Ελληνική Χρηστοπολιτεία. Αθήνα 1965. 20€
16. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Εκδόσεις Ζωή. Αθήνα 1950. 7€
17. Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Compayre G. Εκδόσεις Ερμού. Αθήνα 1939. 28€
18. Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Ασπιώτη Αρίστου. Αθήνα 1951. 8€
19. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: εισηγήσεις και πορίσματα του χριστιανικού κοινωνικού κύκλου. Αθήνα 1951. 7€
20. ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ (τχ. 875). Χριστούγεννα 1963: Αφιέρωμα στο Άγιον Όρος. 28 €
21. ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΑ (Δ΄ ΤΟΜΟΣ): ΗΘΙΚΗ. Βορέα Θεοφίλου. Αθήνα 1957. 28 €
22. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Μπαλάνου Δημητρίου. Εκδόσεις Σιδέρη. Αθήνα 1916. 23 €
23. ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣΕυθυμίου Ελευθεριάδου. Αθήνα 1962. 15 €

24. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. Καλογερόπουλου Ν.Δ. Αθήνα 1926. 16€

25. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ. Παπαευαγγέλου Παναγιώτη. Θεσσαλονίκη 1965. 19 €
 


(Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου