ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ

ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ. Άρθρα και σχόλια αναφερόμενα εις την σύγχρονον αίρεσιν του Οικουμενισμού και την μεγάλην ευθύνην των κοινωνούντων αμέσως ή εμμέσως μετ' αυτής. Αθήνα 1982. 6 €
 
2. ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ. Άρθρα και σχόλια αναφερόμενα εις την σύγχρονον αίρεσιν του Οικουμενισμού και την μεγάλην ευθύνην των κοινωνούντων αμέσως ή εμμέσως μετ' αυτής. Αθήνα 2001. 9 €
 
3. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ. Άρθρα και σχόλια αναφερόμενα εις την αίρεσιν του Οικουμενισμού, τον Σιωνισμόν και την εσχατολογίαν. Αθήνα 2007. 8 €
 
4. ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ. Έκδοσις β΄, βελτιωμένη. Αθήνα 2002. 9 €    
 
5. Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ. Η εν Χριστώ σωτηρία, αι αιρέσεις και η παναίρεσις του Οικουμενισμού. Αθήνα 1972. 21 € 
 
6. Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ. Αθήνα 1980. 3 €  
 
7. ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ. Δημιουργία - ανακαίνισις και αποστασία. Αθήνα 1985. 25 €
 
8. Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ. Αμετανοησία Μονοφυσιτών και πτώσις σημερινών Ορθοδόξων. Αθήνα 1994. 10 €  
 
9. Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ. Η ορθόδοξος ομολογία και αποτείχιση κατά της αιρέσεως και υπέρ "της ειρηνοχύτου Ορθοδοξίας". Αθήνα 1999. 5 €

10. ΕΓΙΝΕ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ. Αθήνα 2007. 6 €

11. ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΑΥΤΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ. Αντιαιρετικαί μελέται. Αθήνα 1981. 3 €

12. ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ. Αιμοδοσία - Μετάγγισις αίματος - Εμβολιασμοί - Μεταμοσχεύσεις. Αθήνα 1974. 3 €

13. ΑΝΤΙΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ. Αθήνα 1979. 4 €

14. ΑΝΤΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ. Αθήνα 1978. 4 €

15. ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ. Αθήνα 1979. 3 € 
 
 
 
 
(Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου